2001 - 2011 © İNTEK Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.
Danışmanlık Hizmet Yöntemleri
  • Herhangi bir sistem kurulmaya başlanmadan önce ön inceleme yapılarak mevcut durumun analiz edilir ve sonuçlar bir rapor halinde işletme üst yönetimine sunulur. Çoğu üst yönetim için bu rapor işletmelerinin olumlu ve olumsuz yönlerini gösteren değerli bir bilgi kaynağıdır.

  • Analiz sonuçları sistemin işletmeye özel, hata önleyici ve müşteri odaklı mantıkla oluşturulması için kullanılır. Böylece sistem en baştan olması gerektiği şekilde tasarlanarak ileriki aşamalarda sistemin etkinliğini azaltacak ve çalışmaları yavaşlatacak yama uygulamaların yapılması önlenir.

  • Yapılacak çalışmalara, tarihlerine ve sorumlularına yönelik detaylı İş Programı hazırlanır ve işletme üst yönetimine gönderilir.

  • Bu program danışmanlık ve eğitim çalışmalarımızın, işletmelerin gereksiz para, işgücü ve maliyet kaybına uğramadan yerine getirilmesi için bir taahhüt niteliğindedir. Bu tür bir program olmaksızın yapılacak çalışmalar her zaman planlanan maliyet, süre ve işgücünden fazla olacaktır.

  • Işletmelerin sistem için ayırdıkları mali ve insan kaynaklarına saygı ifadesi olarak çalışmalar İş Programına uygun şekilde yapılacak ziyaretlerle disiplinli olarak yerine getirilir.

  • Her ziyaret 48 saat içinde işletme üst yönetimine raporlanarak, çalışmalardan haberdar olmaları sağlanır.

  • Çalışmalar programa göre tamamlandığında kurulan tüm sistemin ön denetimi yapılarak olumlu ve olumsuz yönleri belirlenir. Olumsuz yönlerin düzeltilmesine yönelik düzeltici faliyetler planlanır ve izlenir.

  • Belgelendirme aşaması sonrası işletmeye destek verilerek gerekli iyileştirmelerin yapılması sağlanır.
Ana Sayfa       Hizmetler       Referanslar        Hakkımızda      Bilgi-Teklif İsteme      Bilgi Portalı      İletişim
İntek Danışmanlık Eğitim