OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İşletmelerin, iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlükleri yerine getirmek, emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamak için karşılanması gereken şartları içeren bir yönetim sistemidir.

Ne Yarar Sağlar

Etkin ve işler bir şekilde uygulanan OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi

 • Çalışanların maruz kaldığı iş sağlığı ve güvenliği risklerini, iş kazası oluşumunu azaltır ve önler,
 • İşgücü kaybını azaltır,
 • Çalışanların motivasyonu ve yapılan işin performansı artar,
 • İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile ekonomik kazanç ve maliyetlerden tasarruf sağlar,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata ve diğer şartlara kolaylıkla uyumu gerçekleştirir,
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan iş kazalarını azaltır,
 • Toplum karşısında işletmenin olumlu imajını ve saygınlığını arttırır,
 • İşletme verimliliğinin, pazar payının ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur.
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.

Nasıl Kurulur

İNTEK, işletmelerde ISO 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurmada aşağıdaki 6 aşamalı yöntemi uygular,

1. Mevcut Durum Tesbiti
Sistemin altyapısının doğru tasarlanması için ön inceleme yapılır.

2. İşin Programlanması
Tüm çalışma aşamalarına yönelik süre, tarih ve sorumluları kapsayan detaylı İş programı hazırlanır.

3. Eğitim
Çalışanlara ISO 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve risk analizi konularında temel eğitimler verilir.

4. Organizasyon
Proje ekibi oluşturulur.
İşletme organizasyonu, sorumluluklar, iş sağlığı ve güvenliği politikası ve hedefleri belirlenir.

5. Dokümantasyon ve Uygulama
Aşağıdaki adımlara yönelik işletmeye özel dokümantasyon hazırlanır ve uygulama yapılır
 1. İşletme faaliyet ve ürünleri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği riskleri ve önem dereceleri belirlenir,
 2. Uymakla yükümlü olunan yasal mevzuat ve diğer gereklilikler tanımlanır,
 3. Ölçülebilir amaç ve hedefler belirlenir ve hedeflere ulaşmak için program yapılır,
 4. İç ve dış iletişim araçları ve sorumluları tanımlanır,
 5. Politika, amaç ve hedeflerine uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işletme operasyonları tanımlanır,
 6. Iş kazası ve acil durumlara nasıl tepki vereceği belirlenir,
 7. İş sağlığı ve güvenliği açısından önemli etkilere sahip kriterler izlenir,
 8. Uygunsuzlukların ve düzeltici - önleyici faaliyetlerin nasıl ele alınacağı belirlenir ve uygulanır.

6. Ön Tetkik
Uygulamalara yönelik ön tetkik yapılarak, eksik ve yetersiz noktalar belirlenir ve bu uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyet gerçekleştirilir.
2001 - 2011 © İNTEK Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.
Ana Sayfa       Hizmetler       Referanslar        Hakkımızda      Bilgi-Teklif İsteme      Bilgi Portalı      İletişim
İntek Danışmanlık Eğitim