2001 - 2011 © İNTEK Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.
OHSAS 18001

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi işletmelerin, iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlükleri yerine getirmek, emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamak için karşılanması gereken şartları içeren bir sistemdir.
devamı ...
ISO 14001

Çevre yönetim sistemi hammadde ve enerjinin daha verimli kullanımı, atıkların azaltılması ve geri kazanımı, çevre açısından riskli durumların önlenmesi, daha yaşanılır ve temiz bir dünya yaratılmasına yönelik bilincin oluşmasını sağlayan bir sistemdir.

ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir çevre dilidir. devamı ...
ISO 9001

Kalite yönetim sistemi, kuruluşun bünyesindeki tüm süreçlerde müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayacak, insan ve malzeme kaynaklarını en etkin bir biçimde kullanacak ve verimliliğini arttıracak bir şekilde yapılmasını sağlayan yönetim sistemidir.

ISO 9001 uluslararası ticaretin ortak dillerinden biridir. devamı ...
CE İşareti

CE İşareti, ürünün Avrupa Birliği' nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olarak üretildigini gösterir. Diger bir ifade ile ürünün, temel gerekler olarak tanımlanan sağlık, güvenlik ve tüketicinin korunması konusunda temel gereklere uygunluğunu ve asgari güvenlik şartlarına sahip oldugunu gösteren bir işarettir. devamı ...
G İşareti

Yapı malzemelerini ilgilendiren G İşareti, bu malzemelerin güvenli olduğunu gösteren, yasal düzenleme ile yeni yürürlüğe girmiş bir işarettir. Yapı malzemeleri üreticilerinin yasal gerekleri yerine getirerek G işaretini almaları ve ürünlerini bu şekilde iç piyasaya sunmaları zorunludur. devamı ...
ISO 22000 - HACCP

Gıda güvenliği sistemi hammadde temininden tüketim aşamasına kadar olan gıda üretim zincirinde gıda güvenliğinin sağlanmasını garanti altına alan bir sistemdir. Bu sistem ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlen-mesi ve kontrol altına alınmasını sistematik bir yaklaşımla sağlar. devamı ...
ISO TS 16949

Otomotiv kalite yönetim sistemi otomotiv sektöründe hataların önlen-mesi ve tedarik zincirindeki israfın ve değişkenliklerin azaltılmasını vurgulayan, sürekli iyileşmeyi sağlayan bir kalite sistemidir.

Bu sistem, otomotiv üretimi ile servis parçaları üreten firmaların ortak bir kalite yaklaşımını sağlar. devamı ...
ISO 13485

Tıbbi cihazlar kalite yönetim sistemi tıbbi cihazlar sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için kalite yönetim sistemi şartlarını ortaya koyan bir sistemdir.

Bu sistem, tıbbi cihazların uyması gereken yasal mevzuat şartlarının karşılanmasını ön plana alır. devamı ...
İş Güvenliği Danışmanlığı

Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı şirketlerde yerine getirilmesi zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği şartlarını içermektedir.

İNTEK tecrübeli ve uzman kadrosuyla şirketlerde olası risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına yönelik danışmanlık sunmaktadır.
devamı ...
İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Bir şirketin belirlediği hedefler doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu işgücünü en optimal bir biçimde oluşturması, yönetmesi ve geliştirmesi önemli ve kilit bir işlevdir.

İNTEK şirketlere doğru insan kaynağının seçimi, organizasyonun ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda uygun pozisyonlara yerleştiril-mesi konusunda uzman danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
devamı ...
Entegre Sistemler

Entegre sistemler, bir işletmenin ihtiyacı olan yukarıda belirtilmiş sistemlerden 2 veya daha fazlasının tek bir paket olarak uygulanmasıdır. Bu şekilde çeşitli sistemlerde bulunan benzer maddeler tek bir seferde ele alınır ve gerekleri işletmede oluşturulur.
devamı ...
Ön - Ara Denetimler ve Gözetim Hizmetleri

Sistem ön ve ara denetimleri, uygulanan sistemlerin etkin ve işler olup olmadığını belirlemek için yapılır.

Ürün kontrol ve gözetimi, ürünlerin ilgili teknik şartnamelere göre kontrol ve gözetimini içermektedir.
devamı ...
Ana Sayfa       Hizmetler       Referanslar        Hakkımızda      Bilgi-Teklif İsteme      Bilgi Portalı      İletişim
İntek Danışmanlık Eğitim