ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Kuruluşun ürettiği ürün veya sunduğu hizmeti, bünyesindeki tüm süreçlerde müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayacak bir kalite güvencesi altında yapılmasını sağlayan yönetim sistemidir.

Bu sistem kendini sürekli iyileştiren, insan ve malzeme kaynaklarını en etkin bir biçimde kullanmasını sağlayan ve verimliliğini arttıran bir şirket ortamı ve kültürü yaratmaktadır.

ISO 9001 uluslararası ticaretin ortak dillerinden biridir.

Ne Yarar Sağlar

Etkin ve işler bir şekilde uygulanan ISO 9001 kalite yönetim sistemi

  • Müşteri memnuniyetini ön planda tutan yapısı ile müşteri sadakatini arttırır ve ciro, pazar payı, karlılık gibi şirket hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olur.
  • Hataları önleyen yapısı ile uygun olmayan ürün veya hizmetin oluşmasını önler, müşteri şikayetini ve uygunsuzluk maliyetlerini azaltır, verimliliği arttırır.
  • Sürekli iyileştirmeye dayanan yapısı ile işletmenin etkinlik, üretkenlik, verimlilik ve rekabet edebilirliğini arttırır, işletme imajına olumlu katkı yaratır.
  • Verilere dayanan yapısı ile gerçekçi ve etkin yönetimi sağlar.


Nasıl Kurulur

İNTEK, işletmelerde ISO 9001 kalite yönetim sistemini kurmada aşağıdaki 8 aşamalı yöntemi uygular.

1. Mevcut Durum Tesbiti
Sistemin işletmeye özgü, müşteri odaklı ve hata önleme altyapısı ile tasarlanması için ön inceleme yapılır.

2. İşin Programlanması
Tüm çalışma aşamalarına yönelik süre, tarih ve sorumluları kapsayan detay iş programı hazırlanır.

3. Eğitim
Çalışanlara ISO 9001 kalite yönetim sistemi, dokümantasyonu ve süreç yaklaşımı  konularında temel eğitimler verilir.

4. Organizasyon
  1. Proje ekibi oluşturulur.
  2. İşletme organizasyonu, sorumluluklar, kalite politikası ve hedefleri belirlenir.

5. Süreçler
İşletmeye özel süreçler ve herbir süreç için sürecin sahibi, amacı, girdi ve çıktıları, hedefi ve kayıtları tanımlanır; süreçler arası etkileşim belirlenerek süreç haritası hazırlanır.

6. Dokümantasyon
İşletme süreçleri ve ISO 9001 standardı gerekleri işletme özellikleri ve standart şartları dikkate alınarak dokümante edilir.

7. Uygulama
Hazırlanan dokümantasyon işletmede uygulanır.

8. Ön Tetkik
Uygulamalara yönelik ön tetkik yapılarak, eksik ve yetersiz noktalar belirlenir ve bu uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyet gerçekleştirilir.
2001 - 2011 © İNTEK Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.
Ana Sayfa       Hizmetler       Referanslar        Hakkımızda      Bilgi-Teklif İsteme      Bilgi Portalı      İletişim
İntek Danışmanlık Eğitim