2001 - 2011 © İNTEK Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatından Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 18 Ocak 2008 tarihli resmi gazete ile yürürlüğe giren değişiklik aşağıdakileri içeriyor,

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 - 11.7.1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki p, r ve s bendleri eklenmiştir.

p, Contalık levhaların, contaların
r, Debriyaj ve fren balatası üretiminde kullanılan iplerin,
s, Balata hammaddesinin ve balataların,

Madde 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 5 - Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde kullanım alanları ve miktarları belirlenen serpantin grubu asbest lifi, aynı maddenin dördüncü fıkrasının p, r ve s bentlerinde belirtilen ve piyasaya arz edilmesi hedeflenen ürünlerde 1.4.2008 tarihinden itibaren kullanılamaz, bu ürünler piyasaya arz edilemez.

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği madde 37 asbest kullanımı ile ilgili hükümleri içermektedir. Bu maddeye göre serpantin grubu asbest lifi olarak tanımlanan krizotil türü asbest, CAS No 12001-29-5 Beyaz asbest aşağıdakilerin üretiminde kullanılamaz,

 1. Oyuncaklar,
 2. Püskürtme yolu ile kullanılacak malzeme ve müstahzarlar,
 3. Perakende olarak halka satılan toz halindeki nihai ürünler,
 4. Tütün içmek için kullanılan pipo, ağızlık, sigara filtresi gibi ürünler,
 5. Katalitik filtreler ve sıvılaştırılmış gaz ile çalışan katalitik ısıtıcılarda kullanılan yalıtım gereçler,
 6. Boyalar ve cilalar/vernikler,
 7. Sıvılar için kullanılacak filtreler/süzgeçler,
 8. Kaplama ağırlığının yüzde 2' sinden fazla olacak şekilde, yol yüzey kaplamaları,
 9. Sıvalar, koruyucu kaplamalar, dolgular, sızdırmazlık malzemeleri, bağlayıcılar, zamklar, tutkallar,  yapıştırıcılar, dekoratif tozlar ve apre malzemeleri,
 10. Yoğunluğu 1 g cm3`den az olan yalıtım veya ses geçirmezlik malzemeleri,
 11. Hava filtreleri-süzgeçleri ve doğal gaz veya havagazı isale, dağıtım ve kullanımında kullanılan filtreler-süzgeçler,
 12. Plastik yer ve duvar kaplamalarının altına konacak yalıtım astarları,
 13. Tüketiciye sunulduğunda, ortama lif yayılmasını önleyecek şekilde muameleye tabi tutulmayan tekstil ürünleri,
 14. Çatı keçeleri.
Ana Sayfa       Hizmetler       Referanslar        Hakkımızda      Bilgi-Teklif İsteme      Bilgi Portalı      İletişim
İntek Danışmanlık Eğitim