2001 - 2011 © İNTEK Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.
G işareti
Yapı malzemelerinin güvenli olduğunu belirten bir işarettir ve CE İşareti gerekmeyen yapı malzemelerinde kullanılır. Bu işaret ürünün asgari güvenlik şartlarına sahip oldugunu gösterir.

Ne Yarar Sağlar
G İşareti

 1. Ürünün iç piyasaya herhangi bir yaptırım olmadan sunulmasını sağlar,
 2. Ürünlerin güvenlik ve sağlık açısından temel gereklere uymasını sağlar,
 3. Ürünün kullanıcı açısından daha güvenli olmasını, hasar ve sorumluluk davalarının azalmasını sağlar,
 4. Ürün maliyetlerini düşürür,
 5. İşletme verimliliğinin, pazar payının ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur,
 6. İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.

Nasıl Kurulur
İNTEK, işletmelerde G İşaretini oluşturmada aşağıdaki 6 aşamalı yöntemi uygulamaktadır.

1. Mevcut Durum Tesbiti
G İşareti altyapısının doğru tasarlanması için ön inceleme yapılır.

2. İşin Programlanması
Tüm çalışma aşamalarına yönelik süre, tarih ve sorumluları kapsayan detaylı İş programı hazırlanır.

3. Eğitim
Çalışanlara G İşareti konusunda temel eğitimler verilir.

4. Organizasyon
 1. Proje ekibi oluşturulur.
 2. İşletme organizasyonu ve sorumluluklar belirlenir.

5. Dokümantasyon ve Uygulama
 1. Ürünle ilgili direktif belirlenir,
 2. Ürünle ilgili ulusal standart tespit edilir,
 3. Ürünün standartta yer alan ilgili güvenlik gereklerine uygunluğunu tespit etmek için öngörülen yöntem ve Onaylanmış Kuruluş gerekip gerekmediği belirlenir,
 4. Ürünle ilgili güvenlik gereklerine yönelik çalışmalar yapılır, kayıtlar oluşturulur ve muhafaza edilir,
 5. Uygunluk değerlendirmesi sonrasında Uygunluk Beyanı ve talep edilen dokümanlar hazırlanır,
 6. Onaylı Kuruluş gerekiyorsa ürünün denetimi için gerekli organizasyon yapılır.

6. Ön Tetkik
Uygulamalara yönelik ön tetkik yapılarak, eksik ve yetersiz noktalar belirlenir ve bu uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyet gerçekleştirilir.
Ana Sayfa       Hizmetler       Referanslar        Hakkımızda      Bilgi-Teklif İsteme      Bilgi Portalı      İletişim
İntek Danışmanlık Eğitim