ISO TS 16949

Otomotiv sektöründe hataların önlenmesi ve tedarik zincirindeki israfın ve değişkenliklerin azaltılmasını vurgulayan, sürekli iyileşmeyi sağlayan bir kalite sistemidir.

Bu sistem, uygulanabilir müşteri özel şartları ile birlikte temel kalite sistemi gereklerini tanımlamaktadır ve çok sayıda belgelendirme denetimlerini önlemek ve otomotiv üretimi ve servis parçaları üreten firmaların kalite sistemine ortak bir yaklaşım sağlamak üzere planlanmıştır.

Ne Yarar Sağlar

Etkin ve işler bir şekilde uygulanan ISO TS 16949 kalite sistemi

  • Müşteri memnuniyetini ön planda tutan yapısı ile müşteri sadakatini arttırır ve ciro, pazar payı, karlılık gibi şirket hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olur.
  • Hataları önleyen yapısı ile uygun olmayan ürün veya hizmetin oluşmasını önler, müşteri şikayetini ve uygunsuzluk maliyetlerini azaltır, verimliliği arttırır.
  • Sürekli iyileştirmeye dayanan yapısı ile işletmenin etkinlik, üretkenlik, verimlilik ve rekabet edebilirliğini arttırır, işletme imajına olumlu katkı yaratır.
  • Verilere dayanan yapısı ile gerçekçi ve etkin yönetimi sağlar.

Nasıl Kurulur

İNTEK, işletmelerde ISO TS 16949 kalite yönetim sistemini kurmada aşağıdaki 8 aşamalı yöntemi uygular

1. Mevcut Durum Tesbiti
Sistemin işletmeye özgü, müşteri odaklı ve hata önleme altyapısı ile tasarlanması için ön inceleme yapılır.

2. İşin Programlanması
Tüm çalışma aşamalarına yönelik süre, tarih ve sorumluları kapsayan detaylı İş Programı hazırlanır.

3. Eğitim
Çalışanlara ISO TS 16949 kalite yönetim sistemi, dokümantasyonu ve süreç yaklaşımı konularında temel eğitimler verilir.

4. Organizasyon
Proje ekibi oluşturulur. İşletme organizasyonu, sorumluluklar, kalite politikası ve hedefleri belirlenir.

5. Müşteri Özel İstekleri
Tedarikçi zincirinde müşteri istekleri belirlenir.

6. Süreçler
İşletmeye özel süreçler ve herbir süreç için sürecin sahibi, amacı, girdi ve çıktıları, hedefi ve kayıtları tanımlanır; süreçler arası etkileşim belirlenerek süreç haritası hazırlanır.

7. Dokümantasyon
İşletme süreçleri ve ISO TS 16949 standardı gerekleri, işletme özellikleri, müşteri istekleri ve standart şartları dikkate alınarak dokümante edilir.

8. Uygulama
Hazırlanan dokümantasyon işletmede uygulanır.

9. Ön Tetkik
Uygulamalara yönelik ön tetkik yapılarak, eksik ve yetersiz noktalar belirlenir ve bu uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyet gerçekleştirilir.
2001 - 2011 © İNTEK Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.
Ana Sayfa       Hizmetler       Referanslar        Hakkımızda      Bilgi-Teklif İsteme      Bilgi Portalı      İletişim
İntek Danışmanlık Eğitim