ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Hammaddelerin ve enerjinin daha verimli kullanımı, atık ürünlerin azaltılması ve geri kazanımı, çevre açısından riskli durumların önlenmesi, daha yaşanılır ve temiz bir dünya yaratılmasına yönelik bilincin oluşmasını sağlayan bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir çevre dilidir.

Çevre yönetim sistemi ile şirketler bünyelerinde, çevreyle ilgili aranan özellik ve koşullara uyumlu bir sistem kurarak, sonradan büyüyebilecek çevresel sorunların yüksek maliyetlere ve tazminatlara dönüşmesini önlerler.

Ne Yarar Sağlar

 • Etkin ve işler bir şekilde uygulanan ISO 14001 çevre yönetim sistemi.
 • İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile ekonomik kazanç ve maliyetlerden tasarruf sağlar.
 • Çevre ile ilgili yasal mevzuata ve diğer şartlara kolaylıkla uyumu gerçekleştirir.
 • Hammadde, enerji ve doğal kaynak kullanımında tasarruf sağlar.
 • İşletme faliyetlerinden kaynaklanan kirliliği önler ve atıkları azaltır.
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan çevre kazalarını azaltır.
 • Günümüzde gelişen toplum bilinci karşısında işletmenin olumlu imajını ve saygınlığını arttırır.
 • İşletme verimliliğinin, pazar payının ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur.
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.


Nasıl Kurulur

İNTEK, işletmelerde ISO 14001 çevre yönetim sistemini kurmada aşağıdaki 6 aşamalı yöntemi uygular,

1. Mevcut Durum Tesbiti
Sistemin altyapısının doğru tasarlanması için ön inceleme yapılır.

2. İşin Programlanması
Tüm çalışma aşamalarına yönelik süre, tarih ve sorumluları kapsayan detaylı İş programı hazırlanır.

3. Eğitim
Çalışanlara ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve tehlike analizi konularında temel eğitimler verilir.

4. Organizasyon
 1. Proje ekibi oluşturulur.http://zetaskimyasu.com/index.php?option=content&pcontent=1&task=view&id=26&Itemid=96
 2. İşletme organizasyonu, sorumluluklar, çevre politikası ve hedefleri belirlenir.

5. Dokümantasyon ve Uygulama
Aşağıdaki adımlara yönelik işletmeye özel dokümantasyon hazırlanır ve uygulama yapılır
 1. İşletme faaliyet ve ürünleri ile ilgili çevresel unsurlar ve boyutlar ile önem dereceleri belirlenir,
 2. Çevreyle ilgili olarak uymakla yükümlü olunan yasal mevzuat ve diğer gereklilikler tanımlanır
 3. Ölçülebilir çevresel amaç ve hedefler belirlenir ve hedeflere ulaşmak için program yapılır,
 4. Çevre yönetim sistemi ile ilgili olarak iç ve dış iletişim araçları ve sorumluları tanımlanır,
 5. Politika, amaç ve hedeflerine uygun olarak çevresel unsurlarıyla ilgili işletme operasyonları tanımlanır,
 6. Çevresel etkilere yol açacak kaza ve acil durumlara nasıl tepki vereceği belirlenir,
 7. Önemli çevresel etkilere sahip kriterler izlenir,
 8. Yasal mevzuata ve diğer gerekliliklere uyum değerlendirilir,
 9. Çevresel uygunsuzlukların ve düzeltici - önleyici faaliyetlerin nasıl ele alınacağı belirlenir ve uygulanır.

6. Ön Tetkik
Uygulamalara yönelik ön tetkik yapılarak, eksik ve yetersiz noktalar belirlenir ve bu uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyet gerçekleştirilir.
2001 - 2011 © İNTEK Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.
Ana Sayfa       Hizmetler       Referanslar        Hakkımızda      Bilgi-Teklif İsteme      Bilgi Portalı      İletişim
İntek Danışmanlık Eğitim