Entegre Sistemler

Bir işletmenin ihtiyacı olan yukarıda belirtilmiş sistemlerden 2 veya daha fazlasının tek bir paket olarak uygulanmasıdır. Örneğin ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurulacak işletmede, bu sistemle entegre olarak ISO 14001 çevre yönetim sistemi veya ISO 22000 gıda güvenliği sistemi kurulabilir. Bu şekilde sistemlerde bulunan benzer maddeler tek birseferde ele alınır ve işletmede oluşturulur.

İNTEK entegre sistemlerin kurulması ve işletilmesini uzmanlık alanı olarak belirlemiş olup ve yaygın olarak uygulamaktadır. İNTEK müşterilerine, işletme kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaları için bünyelerinde entegre sistemlerin kurulmasını tavsiye eder.

Ne Yarar Sağlar

Entegre sistemler, herbir sistemin getirdiği ayrı yararların yanısıra

  1. Sistemin kurulması ve işletilmesi kapsamında işletmenin harcadığı zaman, maliyet ve işgücü kaybını azaltır,
  2. İşletmede dokümantasyon yükünü azaltır,
  3. Yönetim ve çalışanlara sistemlerin uygulanmasına yönelik merkezi kontrol ve bakış avantajı sağlar,
  4. İşletmenin etkinlik, üretkenlik, verimlilik ve rekabet edebilirliğini arttırır.


Nasıl Kurulur

İNTEK, işletmelerde entegre sistemler kurmada aşağıdaki 6 aşamalı yöntemi uygular

1. Mevcut Durum Tesbiti
Sistemlerin işletmeye özgü, müşteri odaklı ve hata önleme altyapısı ile tasarlanması için ön inceleme yapılır.

2. İşin Programlanması
Tüm çalışma aşamalarına yönelik süre, tarih ve sorumluları kapsayan detaylı İş programı hazırlanır.

3. Eğitim
Çalışanlara sistemlere ve gereklerine yönelik temel eğitimler verilir.

4. Organizasyon
  1. Proje ekibi oluşturulur.
  2. İşletme organizasyonu, sorumlulukları, politika ve hedefleri belirlenir.

5. Dokümantasyon ve Uygulama
Sistemlerin gereklerine uygun, işletme özellikleri ve standart şartları dikkate alınarak dokümantasyon oluşturulur ve uygulanır.

6. Ön Tetkik
Uygulamalara yönelik ön tetkik yapılarak, eksik ve yetersiz noktalar belirlenir ve bu uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyet gerçekleştirilir.
2001 - 2011 © İNTEK Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.
Ana Sayfa       Hizmetler       Referanslar        Hakkımızda      Bilgi-Teklif İsteme      Bilgi Portalı      İletişim
İntek Danışmanlık Eğitim