ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Hammadde temininden tüketim aşamasına kadar olan gıda üretim zincirinde gıda güvenliğinin sağlanmasını garanti altına alan bir sistemdir.

Bu sistem ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sistematik bir yaklaşımla sağlar.

30 Mart 2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazetede Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ''Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik'' ile artık gıda üreten, işleyen, dağıtan ve satan kuruluşlar ile gıda için teçhizat - malzeme üreten kuruluşların gıda güvenliği sistemini kurmaları zorunlu olmuştur. Bu tür işletmelerin, yönetmeliğin yayın tarihinden itibaren 3 yıl içinde bu sistemi bünyelerinde kurmaları gerekmektedir.

Ne Yarar Sağlar

Etkin ve işler bir şekilde uygulanan gıda güvenliği sistemi  sistemi

 1. Gıda ürününün kalitesini geliştirir, tüketicilerin ürüne olan güvenini arttırır,
 2. Güvenli olmayan gıda ürününün üretimi ve satışı riskini azaltır, ürün kayıplarını azaltır,
 3. Gıda kökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar,
 4. Ürün geri toplama riskini azaltır,
 5. Üretim giderlerinde azalma sağlar,
 6. Uluslararası düzeyde bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı sağlar, Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olunduğunun kanıtıdır,
 7. Gıda ile ilgili yasal mevzuata ve diğer şartlara kolaylıkla uyumu gerçekleştirir,
 8. Günümüzde gelişen tüketici bilinci karşısında işletmenin olumlu imajını ve saygınlığını arttırır,
 9. İşletme verimliliğinin, pazar payının ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur,
 10. İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.

Nasıl Kurulur

İNTEK, işletmelerde gıda güvenliği sistemini kurmada aşağıdaki 6 aşamalı yöntemi uygular

1. Mevcut Durum Tesbiti
Sistemin altyapısının doğru tasarlanması için ön inceleme yapılır.

2. İşin Programlanması
Tüm çalışma aşamalarına yönelik süre, tarih ve sorumluları kapsayan detaylı İş Programı hazırlanır.

3. Eğitim
Çalışanlara gıda güvenliği sistemi konusunda temel eğitimler verilir.

4. Organizasyon
Proje ekibi oluşturulur. İşletme organizasyonu, sorumluluklar, gıda güvenliği politikası ve hedefleri belirlenir.

5. Dokümantasyon ve Uygulama
Aşağıdaki adımlara yönelik işletmeye özel dokümantasyon hazırlanır ve uygulama yapılır
 1. Ön koşul programları uygulanır
 2. Proje ekibi oluşturulur
 3. Gıda ürünleri tanımlanır
 4. İş akış diyagramı ve yerleşim planı hazırlanır ve yerinde doğrulanır
 5. Tehlike analizi yapılır
 6. Kritik kontrol noktaları belirlenir
 7. Kritik kontrol noktalarında kritik ve hedef limitler tespit edilir
 8. İzleme yöntemleri belirlenir
 9. Düzeltici faaliyetler saptanır
 10. Doğrulama yöntemleri tespit edilir

6. Ön Tetkik
Uygulamalara yönelik ön tetkik yapılarak, eksik ve yetersiz noktalar belirlenir ve bu uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyet gerçekleştirilir.
2001 - 2011 © İNTEK Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.
Ana Sayfa       Hizmetler       Referanslar        Hakkımızda      Bilgi-Teklif İsteme      Bilgi Portalı      İletişim
İntek Danışmanlık Eğitim