Ön ve Ara Denetimler ve Gözetim Hizmetleri

Sistem ön ve ara denetimleri, işletmede mevcut olan yönetim veya ürün sistemlerinin etkin, işler ve sürekli olup olmadığını belirlemek için yapılır. Bu denetimler sistemlerin işletmelere katma değer, etkinlik ve verimlilik sağlayacak şekilde işletilmesi için en yararlı araçlardan biridir.

İNTEK uzman kadrosu ile bu denetimleri kabul görmüş soru listelerine yerine getirir ve sonuçlarını üst yönetime raporlar.

Ne Yarar Sağlar

Sistem ön ve ara denetimleri

  • Sistemin etkin, işler ve sürekli arzeden şekilde devamını sağlar,
  • Sistemde iyileştirme yapılması gereken eksik ve yetersiz noktaları belirler,
  • İşletmenin etkinlik, üretkenlik, verimlilik ve rekabet edebilirliğini arttırır.

Nasıl Yapılır

İNTEK, işletmelerde ön ve ara denetimleri gerçekleştirmede aşağıdaki 6 aşamalı yöntemi uygular,

1. Mevcut Durum Tesbiti
İşletme ve uygulanan sistem hakkında bilgi alınır, dokümantasyon incelenir.

2. İşin Programlanması
       Ön veya ara tetkike yönelik tarih ve sorumluları kapsayan Tetkik Programı hazırlanır.

3. Tetkikin Gerçekleştirilmesi
       İşletmeye özgü hazırlanmış bulunan soru listeleri ile ön / ara tetkik gerçekleştirilir.

4. Raporlama
Tetkik sonuçları, eksik ve yetersiz noktalar ve iyileştirmeye açık konuları içeren rapor hazırlanır ve üst yönetime sunulur.

Ürün kontrol ve gözetimi, tedarikçilerinizde veya işletmenizde üretilmiş ürünlerin ilgili teknik şartname ve standarda göre periyodik veya son kontrol ve gözetimini içermektedir.

İNTEK bünyesindeki sanayi deneyimli uzman kadrosu ile sizin adınıza bu kontrol ve gözetimi profesyonel şekilde yerine getirmekte ve sonuçları raporlamaktadır.

Ne Yarar Sağlar

Ürün kontrol ve gözetimi
  • Satınaldığınız ürünleri tedarikçinizde sizin adınıza kontrol ederek, yanlış ürünün işletmenize gelmesini önler,
  • Işletmenizde üretilen ürünlerin müşteriniz adına kontrol ve gözetimini yaparak yanlış ürünün müşteriye gitmesini önler,
  • Ürün kontrol ve gözetimini dış kaynaklı outsource yapmanızı sağlayarak esas faaliyetleriniz üzerinde yoğunlaşmanızı sağlar ve işletmenizin harcadığı zaman, maliyet ve işgücü kaybını azaltır,
  • Ürünlerin doğru olmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırır ve ciro, pazar payı, karlılık gibi işletme hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olur.
  • İşletmenin etkinlik, üretkenlik, verimlilik ve rekabet edebilirliğini arttırır.

2001 - 2011 © İNTEK Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.
Ana Sayfa       Hizmetler       Referanslar        Hakkımızda      Bilgi-Teklif İsteme      Bilgi Portalı      İletişim
İntek Danışmanlık Eğitim