2001 - 2011 © İNTEK Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.
CE İşareti Nedir

Ürünün Avrupa Birliği' nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olarak üretildigini ve belgelendirildigini gösterir. Diger bir ifade ile ürünün, temel gerekler olarak tanımlanan sağlık, güvenlik ve tüketicinin korunması konusunda temel gereklere uygunluğunu ve asgari güvenlik şartlarına sahip oldugunu gösteren bir işarettir.

CE İşareti bir kalite işareti değildir; CE İşareti, tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, ticari açıdan da, ürünlerin Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında dolaşımı için bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur.

Ne Yarar Sağlar

CE İşareti

 • Ürünün Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında serbestçe dolaşmasını sağlar,
 • Ürünlerin güvenlik ve sağlık açısından temel gereklere uymasını sağlar,
 • Ürünün kullanıcı açısından daha güvenli olmasını, hasar ve sorumluluk davalarının azalmasını sağlar,
 • Ürün maliyetlerini düşürür,
 • İşletme verimliliğinin, pazar payının ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur,
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.

Nasıl Kurulur

İNTEK, işletmelerde CE İşaretini oluşturmada aşağıdaki 6 aşamalı yöntemi uygulamaktadır,

1. Mevcut Durum Tesbiti
CE İşareti altyapısının doğru tasarlanması için ön inceleme yapılır.

2. İşin Programlanması
Tüm çalışma aşamalarına yönelik süre, tarih ve sorumluları kapsayan detaylı İş programı hazırlanır.

3. Eğitim
Çalışanlara CE İşareti konusunda temel eğitimler verilir.

4. Organizasyon
 1. Proje ekibi oluşturulur.
 2. İşletme organizasyonu ve sorumluluklar belirlenir.

5. Dokümantasyon ve Uygulama
 1. Ürünle ilgili direktif belirlenir,
 2. Ürünle ilgili Avrupa Standardı (EN) tespit edilir,
 3. Ürünün ilgili direktifte yer alan temel gereklere uygunluğunu tespit etmek için öngörülen uygunluk değerlendirme yöntemi (modülün) ve Onaylanmış Kuruluş gerekip gerekmediği belirlenir,
 4. Ürünle ilgili Teknik Dosya (ürün tanımı, çizimi, çalışma prosedürleri, temel gerekler, tasarım kayıtları, test raporları vb) oluşturulur ve  muhafaza edilir,
 5. Uygunluk değerlendirmesi sonrasında Uygunluk Beyanı ve talep edilen dokümanlar hazırlanır,
 6. Onaylı Kuruluş gerekiyorsa belirlenen modüle göre ürünün denetimi için gerekli organizasyon yapılır.

6. Ön Tetkik
Uygulamalara yönelik ön tetkik yapılarak, eksik ve yetersiz noktalar belirlenir ve bu uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyet gerçekleştirilir.
Ana Sayfa       Hizmetler       Referanslar        Hakkımızda      Bilgi-Teklif İsteme      Bilgi Portalı      İletişim
İntek Danışmanlık Eğitim